Skip to main content

Loading

Местна власт

РИОСВ град Перник

РИОСВ Перник

Регионален орган на Министерство на околната среда и водите. С Правилника за устройството и дейността на  Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.) издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и  организацията на дейността на Регионалните инспекции.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 26.6004" N, 23° 5' 57.6816" E

Кметство кв. Църква

Кметство кв. Църква (Даскалово)

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 46.4712" N, 23° 6' 41.2488" E

Община Перник

Снимка на сградата на община Перник от pernik.bg

ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.).

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 34.9992" N, 23° 1' 51.1464" E

Кметство Кладница

Емблемата на сградата на кметството в Кладница

Информация за Кметство Кладница

Местоположение

Bulgaria
42° 34' 1.4304" N, 23° 11' 3.678" E
pernikonline com