Skip to main content

Loading

За митата, данъци и такси при услугата Покупка с Куриер

Митата са древна форма на косвени данъци, осигуряващи приходи за бюджета. Те са данъци, с които се облагат внасяните, изнасяните и транзитно преминаващите стоки през територията на дадена страна. Mитата са средство за регулиране на външна търговия и осигуряват финансови средства...

pernikonline com