Skip to main content

Loading

Прекъсвания на тока през седмицата 23-25 Април 2012

На 23.04.2012 г. /09.00 - 10.00 часа/ - гр. Перник - кв. "Бела вода", гр. Батановци, с. Черна гора, с. Лесковец, с. Планиница, с. Богданов дол, с. Ярджиловци, с. Зидарци, с. Витановци, с. Мещица, с. Расник, с. Вискяр, с. Радуй, с. Дивотино, с. Люлин
На 23.04.2012 г. /15.30 - 16.30 часа/ - гр. Перник - кв. "Бела вода", гр. Батановци, с. Черна гора, с. Лесковец, с. Планиница, с. Богданов дол, с. Ярджиловци, с. Зидарци, с. Витановци, с. Мещица, с. Расник, с. Вискяр, с. Радуй, с. Дивотино, с. Люлин
На 23.04.2012 г. /10.00 - 13.00 часа/ - с. Студена, Кариери Студена
За периода 23-27.04.2012 г. /09.00 - 16.00 часа/ - с. Драгичево
На 25.04.2012 г. /09.00 - 16.00 часа/ - гр. Перник - ул. "Палма", ул. "Ален мак"