Skip to main content

Loading

По-грамотни с 4% и по-малко с 11% за 10 години време

Мъжете и жените са почти по равно, но в селата има повече мъже от жени. Общия брой на жителите на селата е 28348, а в градовете са 105182 жителя. Град Перник се подрежда на 21 място по население в България.

Само за последните 10 години населението в пернишко се е стопило с 13 699 човека. Основните причини за това са отрицателният прираст и вътрешната миграция, което означава, че починалите са повече от родените и че много хора са отишли да живеят другаде.

 В 6 села на територията на региона живеят по-малко от 5 човека. Само в три пък се е увеличил броя на жителите през последното десетилетие. Това са Голямо Бучино, Рударци и Драгичево.

Най-тъжната статистика е, че тук в пернишко живеят най-малко деца. От общо 171 населени места в областта, в 63 въобще няма подрастващи. В същото време региона заема 7-мо място в страната по брой на хората над 64 години. Най-застаряващо е населението в община Ковачевци, в която старците са 47% от населението.

Любопитна тенденция за региона е това, че броят на хората с висше образование се е учеличил с близо 4% за последните 10 години. Сега висшистите са 14% от цялото население в региона. Нисък е процентът на неграмотните. В Пернишко те са само 656 лица, които са 0,5% от общото население. За сравнение- в столицата неграмотните са 0,4%.

Данните бяха съобщени от директорът на Териториалното статистическо бюро Валентина Стоянова и областният управител Иво Петров.