Skip to main content

Loading

Планови прекъсвания на електричеството 05.12-09.12.2011

05-09.12.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти от Пернишка област за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове. 

Община Перник:

За периода 05-09.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ -  с. Кладница, с. Рударци

На 05.12.2011 г. /9.00-13.00 ч./ - с. Расник

На 05.12.2011 г. /9.00-10.00 ч./ - гр. Перник-кв. Радина чешма

На 05.12.2011 г. /11.00-12.30 ч./ - гр. Перник-ул. Пловдив № 9

На 05.12.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - гр. Перник-ул. К. Маркс

На 05.12.2011 г. /9.00-12.00 ч./ - гр. Перник-кв. Рудничар

На 06.12.2011 г. /10.00-13.00 ч./ - гр. Перник-кв. Хумни дол, ул. Г. Мамарчев бл. 25

На 06.12.2011 г. /9.00-12.00 ч./ - гр. Перник-ул. С. Румянцев

На 06.12.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Дивотино

На 06.12.2011 г. /9.00-10.00 ч./ - гр. Перник-ул. Р. Даскалов

На 06.12.2011 г. /11.00-12.00 ч./ - гр. Перник-ул. От. Паисий № 49

На 06.12.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - гр. Перник-ул. Ю. Гагарин бл.29/А

На 07.12.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Перник-кв. Църква - Кралевски път, с. Кралев дол

На 07.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Драгичево-м.Серимеж

На 07.12.2011 г. /9.00-11.00 ч./ - гр. Перник-кв. Рудничар ул. 15-та

На 07.12.2011 г. /12.00-13.00 ч./ - гр. Перник-ул. Търговище

На 07.12.2011 г. /13.00-14.30 ч./ - гр. Перник-мах. Клепало

На 07.12.2011 г. /15.00-16.00 ч./ - гр. Перник-ул. О. Кошевой

На 08.12.2011 г. /9.30-10.00 ч. и 15:00-15:30 ч./ - гр. Перник-кв. Мошино

На 08.12.2011 г. /9.00-12.00 ч./ - гр. Перник-ул. С. Румянцев

На 08.12.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Дивотино

На 09.12.2011 г. /9.00-12.00 ч./ - гр. Батановци-ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Граово

На 09.12.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Богданов дол-ул. Пчела

 

Община Брезник:

На 05.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Душинци, с. Гърло

На 06.12.2011 г. /11.30-16.30 ч./ -с. Гърло, с. Видрица, с. Ребро, с. Кривонос

На 08.12.2011 г. /12.00-15.00 ч./ - с. Станьовци, с. Долна Секирна, с. Горна Секирна, с. Душинци, с. Банище, с. Ръждавец

На 09.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Билинци, с. Гоз-мах. Логатор

На 09.12.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Сопица

 

Община Трън:

На 05.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Туроковци

На 05.12.2011 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. Трън-кв. Мурговица

На 06.12.2011 г. /11.30-16.30 ч./ - с. Билинци, с. Муртинци

На 07.12.2011 г. /9.00-15.00 ч./ - с. Врабча-мах. Мъниш

На 07.12.2011 г. /15.30-16.30 ч./ - гр. Трън-ул. Народна воля, ул. Мосоловска, ул. 8-ми март, ул. Партизан

На 08.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Докьовци

На 08.12.2011 г. /9.00-10.00 ч./ - гр. Трън-ул. Тенеси

На 08.12.2011 г. /11.00-16.00 ч./ - гр. Трън-ул. Мосоловска

На 09.12.2011 г. /9.00-16.00 ч./ - с. Кожинци

На 09.12.2011 г. /9.00-11.00 ч./ - гр. Трън-ул. Тенеси

На 09.12.2011 г. /12.00-16.00 ч./ - с. Цегриловци

 

Община Радомир:

На 05.12.2011 г. /08.30-09.15 ч. и 16:00-16:30 ч./ - с.Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова база-СК 13; Асфалтова база Хемус; Кариери ФЗС; Кариери ГУСВ;СК 13 Пътстрой; с.Старо село, с.Долна Диканя, с.Горна Диканя, с.Дрен, с.Гълъбник, с.Чуковец, база "Маврово", Дренско ханче, "Светла" Д.Диканя, бензиностанция Старо село,Помпи Гълъбник, SOS Детско селище Дрен

На 05.12.2011 г. /8.30-16.30 ч./ - база "Маврово", Дренско ханче, Помпи Дрен

На 05.12.2011 г. /9.00-10.00 ч./ - гр. Радомир-ул. Дупнишка

На 05.12.2011 г. /11.00-12.00 ч./ - с. Прибой

На 05.12.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Житуша

На 05.12.2011 г. /14.30-15.00 ч./ - с. Лобош

На 06.12.2011 г. /08.30-09.15 ч. и 16:00-16:30 ч./ - с.Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова база-СК 13; Асфалтова база Хемус; Кариери ФЗС; Кариери ГУСВ;СК 13 Пътстрой; с.Старо село, с.Долна Диканя, с.Горна Диканя, с.Дрен, с.Гълъбник, с.Чуковец, база "Маврово", Дренско ханче, "Светла" Д.Диканя, бензиностанция Старо село,Помпи Гълъбник, SOS Детско селище Дрен

На 06.12.2011 г. /8.30-16.30 ч./ - база "Маврово", Дренско ханче, Помпи Дрен

На 05.12.2011 г. /9.00-12.00 ч./ - с.Долна Диканя - Гусева махала

 

Община Земен:

На 05.12.2011 г. /15.30-16.30 ч./ - с. Жабляно