Skip to main content

Loading

Планирани прекъсвания на електроподаването след празниците в Перник

За периода 02.04-04.05.2012 г. /9.30 - 16.00 часа/ - гр. Перник-кв. Бела вода
На 02.05.2012 г. /10.00 - 12.00 часа/ - гр. Перник - кв. „Църква" Района на Кралевски път, бенз. „Лукойл"
На 02.05.2012 г. /9.30 - 15.00 часа/ - гр. Перник-кв. Мошино - м. „Кутела" и ул. „Луганск"
На 03.05.2012 г. /16.00 - 16.30 часа и 19.00-19.30 часа/ - гр. Перник - централна градска част
На 03.05.2012 г. /16.00 - 19.00 часа/ - гр. Перник - МБАЛ „Р. Ангелова"
На 03.05.2012 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Студена - мах. „Барбеш"
На 04.05.2012 г. /16.00 - 16.30 часа и 19.00-19.30 часа/ - гр. Перник - централна градска част
На 04.05.2012 г. /16.00 - 19.00 часа/ - гр. Перник - МБАЛ „Р. Ангелова"

ЧЕЗ извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове.