Skip to main content

Loading

Комисия прие областния регистър на военните паметници

На третото редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници" бе одобрен областния регистър и картотека на военните паметници, намиращи се на територията на област Перник. Комисията с пълно мнозинство прие регистъра, в който са включени 91 паметника:

  • Община Перник - 24
  • Община Радомир - 21
  • Община Брезник - 9
  • Община Трън - 10
  • Община Земен - 14
  • Община Ковачевци - 13

Всеки паметник е подробно описан в анкетна карта, с приложен снимков материал и списък на загиналите войници и офицери, за които се отнася.

В началото на месец септември 2011 г. общият регистър ще бъде публикуван на интернет - страницата на Областна администрация - Перник.

Областния регистър „Военни паметници" на област Перник е отворен и може да се актуализира при подаване на регламентирана документация от страна на общините.

След промени в закона за военните паметници със статут на такива са и паметните знаци, на които редом до имената на загинали във войните бойци, са записани и имената на партизани. Това съобщи представителя на Министерство на отбраната Иво Ангелов.

Областният управител инж. Иво Петров ще изпрати писмо до министъра на отбраната Аню Ангелов, за да получи експертно становище за военния паметник, намиращ се в частен имот в град Батановци.