Skip to main content

Loading

ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА

Форумът бе открит от заместник областният управител, който изрази готовността за подкрепа от администрацията за всички потенциални кандидати от Област Перник по Програма „Култура 2007-2013". В срещата участваха 41 представители на областната и общинските администрации, на културни институти и читалища от областта. Възможностите за участие с проекти и спецификата на програмата презентира Координатора "Културно-контактна точка" при Дирекция „Културна политика" при Министерство на културата.

Като основен проблем пред кандидатите се очерта липсата на средства за съфинансиране на проекти по програмата и сравнително малките бюджети на отделните културни институти, което не позволява самостоятелното им участие, ако проектите им не бъдат подкрепени от общините.

В близките месеци предстои семинар за запознаване с конкретиката при разписването на проекти по програмата. Обсъжда се вариант Перник да е домакин на проявата.