Skip to main content

Loading

Дават работа на 24 млади висшисти в местните администрации

Двама специалисти повече ще имат възможност да работят 9 месеца по програмата „Старт в кариерата” в Областна администрация – Перник, като наетите младежи стават четирима. За втора поредна година администрацията се включва в социалната програма на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта с желанието да подкрепи младите висшисти и да ми осигури успешен старт в кариерата. Част от миналогодишните млади специалисти вече работят в държавни структури на постоянни трудови договори. Това е една добра атестация за успешното реализиране на програмата. В област Перник в продължение на девет месеца по програмата ще бъдат наети 24 висшисти, които ще работят по специалността си в областната и 6-те общински администрации, както и в териториалните звена на централните ведомства с гарантирани средства от държавния бюджет. До 28.06.2011 г. в Дирекция „ Бюро по труда” - Перник ще се приемат документите на младежи до 29 годишна възраст, които притежават необходимото висше образование и квалификация за обявените работни места. Пълната информация за процедурата, условията и необходимите документи за кандидатсване, е достъпна на Интернет страниците на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Перник. Благодарение на социалната политика на правителството, която е ориентирана към грижа за младите и образовани кадри в България, тази година двойно повече млади висшисти ще започнат трудовата си кариера в област Перник. За сравнение през 2010 година в Програмата са били включени 11 млади хора от областта.