Skip to main content

Loading

Арт изложба "Младите хора в действие- света през моите очи"

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", Компонент 7 „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади хора в най-голям риск 15-24" Y-PEER България Организира

Арт Изложба "Младите хора в действие - света през моите очи"

Вдъхновени от Международната година на младите хора (20.10.2010-20.10.2011), прокламирана от Генералната асамблея на ООН с резолюция от 12.08.2010 ние, доброволците на Младежки клуб „Да бъдем приятели" искаме да покажем как младите хора възприемат света, който ги заобикаля - неговите позитивни и отрицателни страни, с всичките му странности.
Такъв, какъвто е. Такъв, какъвто го виждаме ние днес!

Дългоочаквания момент настъпи!

Откриването ще бъда на 1 юни, часът е 14:00, а мястото- Мемориалът на Централния площад в гр. Перник!

Очакват Ви много усмивки, изненади и разбира се - Красивите и уникални творби!

Очакваме ви и Незабравяйте да се усмихвате!