Skip to main content

Loading

08–12.08.2011 година ЧЕЗ Разпределение България уведомява

Предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Перник

За периода 08-12.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Бучино - Бачова махала.

На 09.08.2011 г. /14.00-14.30 ч./ - гр. Перник - пл. „Кракра" - Профсъюзен дом.

На 09.08.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - гр. Перник - кв. „Църква" - ул. „Й. Лютибродски".

На 09.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Бела вода".

На 10.08.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Рударци - ул. „Р. Янков".

На 10.08.2011 г. /11.00-12.00 ч./ - с. Кладница - ул. „Хан Крум" 16.

На 10.08.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Благой Гебрев" бл. 64 и всички стопански и битови абонати в района.

На 10.08.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - гр. Перник - ул. „Угърчин".

На 10.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кралев дол.

На 11.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Богданов дол.

На 11.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ярджиловци - Паункова махала.

На 12.08.2011 г. /09.00-14.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Църква" - ул. „Д. Благоев", ул. „Леденика", ул. „Й. Лютибродски".

На 12.08.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Люлин.

 

Община Брезник

На 08.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Банище.

На 09.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Арзан.

На 10.08.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Долна Секирна.

На 10.08.2011 г. /09.00-10.30 ч./ - с. Видрица.

 

Община Радомир

На 08.08.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Червена могила.

На 08.08.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Радомир - ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Преслав", ул. "Г. Янев", ул. "Острица", ул. "Шипка".

На 08.08.2011 г. /11.00-13.00 ч./ - гр. Радомир - ул. "Евтим Рангелов".

На 09.08.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Егълница - Билярска махала.

На 09.08.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Червена могила.

На 09.08.2011 г. /11.00-13.00 ч./ - с. Поцърненци.

На 10.08.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Червена могила.

На 11.08.2011 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Долни Раковец - района около бившето ТКЗС.

На 11.08.2011 г. /09.00-09.45; 13.00-14.15 ч./ -  гр. Радомир кв. „Върба", с. Долни Раковец, с. Стефаново, с. Кондофрей, с. Друган, с. Владимир, с. Червена могила, „Свинеугояване" с. Друган.

На 12.08.2011 г. /09.00-15.00 ч./ -  гр. Радомир - ул. "Милен Грънчаров", ул. "Драган Цанков", ул. "Ангел Кънчев".

 

Община Трън

На 11.08.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Пенкьовци - Ваклинова махала.

На 11.08.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Цегриловци.

На 11.08.2011 г. /11.30-13.30 ч./ - гр. Трън - ул. „Д. Знеполски".

На 11.08.2011 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Туроковци.

На 12.08.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Джинчовци.

 

Община Земен

На 11.08.2011 г. /14.00 - 16.30 часа/ -  с. Сирищник.

 

Източник: ЧЕЗ