Skip to main content

Loading

БСП раздава агитационни материали, които също не отговарят на изискванията на Изборния кодекс

При откриването на предизборната си кампания днес – БСП раздаде агитационни материали, които също не отговарят на изискванията на Изборния кодекс! Припомняме, че в случаи като споменатите по-горе - в чл. 134 ал. 7 на кодекса се предвижда: „Кметът на Общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или Общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.” Според закона - агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район, се премахват или изземват от Областния управител по решение на Централната избирателна комисия! В снимковият материал по-долу се виждат и основните нарушения, допуснати от БСП до момента: На първата снимка е показан агитационен материал на БСП, на който текста на информацията за незаконност на купуването и продаването на гласове е с височина 0,4 см. при височина на листовката от 21 см.! Това значи, че площта на полето този текст е 5 пъти по-малка от изискването в Кодекса – или само 1,9% от площта на лицевата страна на агитационния материал! На втората снимка положението е аналогично: Височина на текста 0,4 см. при височина на агитационния материал 15 см. Изчислението за площта на полето, отнесена към общата площ на агитационния материал е 2,67 % или 4 пъти по-малка от изискването в Кодекса! Най-голям обаче е гафът, допуснат от авторите на агитационния материал за кандидата за Президент - Ивайло Калфин! ТАМ ТЕКСТ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕЗАКОННОСТ НА КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ НАПЪЛНО ЛИПСВА! Използвам случая от Интернет страницата на perunik.com да сезирам Централната избирателна комисия, Общинската избирателна комисия, Кмета на Перник – Г-жа Росица Янакиева и Областният управител – Г-н Иво Петров за така допуснатите нарушения на Изборния кодекс и ги призовавам да изпълнят задълженията си, залегнали в същия! А именно – да пристъпят незабавно към изземване на агитационните материали, които не отговарят на изискванията на Кодекса и да разпоредят премахване на същите от местата в Интернет пространството, където са публикувани!

Местоположение

Още снимки
Javascript is required to view this map.