Skip to main content

Loading

ЦИК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник

РЕШЕНИЕ № 1160-ПВР/МИ София, 12.10.2011 ОТНОСНО:  жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ от 06.10.2011 г. и № 170-МИ от 06.10.2011 г. на ОИК – Перник

Постъпила е жалба вх. № М-548/10.10.2011 г. от Вихрен Георгиев Матев срещу решения №169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник, с които са оставени без уважение подадени от него пред ОИК - Перник жалби. В тези жалби Вихрен Георгиев Матев е твърдял пред ОИК - Перник, че на територията на община Перник се разпространяват агитационни материали на ПП „ГЕРБ", които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК. 
Жалбата пред ЦИК е изпратена по куриер на 7.10.2011 г. и като такава се явява подадена в срок и допустима, а разгледана по същество неоснователна. 
Жалбоподателят твърди, че приложеното по преписката знаме на което на син фон е изписано „ГЕРБ" представлява агитационен материал по смисъла на чл. 134 от ИК и като такъв трябва да съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Централната избирателна комисия не споделя това твърдение на жалбоподателя и намира за правилно и законосъобразно решението на ОИК - Перник, според което приложеното знаменце не съдържа нито визуална, нито текстова информация, която да дава основание да се свърже с изборите на 23 октомври 2011 г; в него не се съдържат знаци, символи или текст, които да имат характер на предизборна агитация. Жалбоподателят твърди също, че вестник - издание на ПП „ГЕРБ" за област Перник, приложен към жалбата, представлява агитационен материал, който съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, но тя заема площ по-малка от 10 % от лицевата част на материала, поради което се нарушават изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Централната избирателна комисия намира, че във вестника се съдържат 2 плаката, които могат да се разглеждат като агитационни материали. На тези материали е изписана информацията, че купуването и продаване на гласове е престъпление в обособено поле с размери, отговарящи на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК. В останалата си част вестникът съдържа статии, интервюта и други журналистически материали, поради което не следва на всяка страница да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник, с които са оставени без уважение подадени от него пред ОИК - Перник, жалби.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:23 часа

Местоположение

Javascript is required to view this map.