Skip to main content
Loading

ВиК ООД Перник

Име на фирма: 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Перник

Водоснабдяване и канализация ООД Перник обслужва 70173 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 3987 бр. са юридически лица и 66186 бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението, живеещо в обслужваните Общини от Дружеството е 138830 души, а броят на населението, обслужвано от “В и К” ООД Перник е 136620 или обхвата на обслужването, по отношение на водоснабдителните услуги, които заемат най-голям относителен дял е 98,41%.

Вид на услугата м-ка Цена без ДДС ДДС Крайна цена
Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 1,03 0,21 1,24
Отвеждане на отпадъчни води - степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0,19 0,04 0,23
Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0,25 0,05 0,30
Отвеждане на отпадъчни води - степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0,30 0,06 0,36
Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0,40 0,08 0,48
Доставяне на вода с непитейни качества от яз. Студена лв./куб.м 0,072 0,0144 0,0864
Доставяне на вода с непитейни качества от яз. Пчелина лв./куб.м 0,1 0,02 0,12
Пломбиране на водомер бр. 2,61 0,52 3,13
Откриване на нова партида бр. 10,97 2,19 13,16
Смяна на партида бр. 1,92 0,38 2,30
Съгласуване на скица бр. 22,59 4,52 27,1
Съгласуване на проект бр. 121,14 24,23 145,37
Прекъсване на водоснабдяването без разкопаване бр. 24,52 4,9 29,42
Прекъсване на водоснабдяването с разкопаване бр. 377,16 75,43 452,59
Работа на място на багер "Беларус" за потребители на ВиК лв/час 22,42 4,48 26,90
Придвижване до обекта на багер "Беларус" лв/км 1,55 0,31 1,86
Работа на място на багер "Беларус" за служители на ВиК лв/час 18,97 3,79 22,76
Придвижване до обекта на багер "Беларус" за служители лв/км 1,31 0,26 1,57
Работа на място на каналочистачна машина "Шкода" 706 РТ лв/час 48,51 9,7 58,21
Придвижване до обекта на машина "Шкода" 706 РТ лв/км 2,03 0,41 2,44
Работа на място на каналочистачна машина "Вома" лв/час 48,84 9,77 58,61
Придвижване до обекта на машина "Вома" лв/км 1,98 0,4 2,38
Работа на място на каналочистачна машина "ИФА" В-50 ЛК лв/час 44,5 8,90 53,40
Придвижване до обекта на машина "ИФА" В-50 ЛК лв/км 1,74 0,35 2,09
Работа на място на комб. каналочистачна машина "ИВЕКО" лв/час 199,72 39,94 239,66
Придвижване до обекта на машина "ИВЕКО" лв/км 3,67 0,73 4,40
Подмяна на стар /внос./ водомер без накрайник с нов /внос./ водомер без накрайник бр. 22,42 4,48 26,90
Подмяна на стар /внос./ водомер с накрайник с нов /внос./ водомер с накрайник бр. 41,09 8,22 49,31
Подмяна на стар сух български водомер с нов сух български водомер бр. 49,49 9,9 59,39
Подмяна на стар мокър български водомер с нов мокър български водомер бр. 54,74 10,95 65,69
Монтаж със спирателен кран на нов вносен водомер без накрайник бр. 53,06 10,61 63,67
Монтаж със спирателен кран на нов сух български водомер бр. 61,46 12,29 73,75
Монтаж със спирателен кран на нов мокър български водомер бр. 66,71 13,34 80,05
Монтаж на спирателен кран на водомер бр. 7,04 1,41 8,45
Изпитване и пломбиране на водомер бр. 11,12 2,22 13,34
Ремонт на водомер с подмяна на стъкло д.т бр. 13,8 2,76 16,56
Ремонт на водомер - лека повреда бр. 13,52 2,7 16,22
Ремонт без подмяна на стъкло бр. 20,45 4,09 24,54
Ремонт на водомер с подмяна на стъкло бр. 22,73 4,55 27,28
Ремонт на водомер - лека повреда и стъкло бр. 18,32 3,66 21,98
Монтаж и демонтаж на водомер снипел и муфа бр. 8,73 1,75 10,48
Ремонт на водомер 10м.куб. бр. 49,86 9,97 59,83

Цени към 08.12.2010 година

2300 гр. Перник, ул. "Средец" 11

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 48.8688" N, 23° 1' 12.0432" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!