Skip to main content
Loading

Първо Районно управление "Полиция" – Перник

Име на фирма: 
Полиция Перник

Първо РУП на МВР Перник обслужва територията на централната част на град Перник, град Батановци и прилежащите 15 села, която е около 277 кв. км. Населението, живущо на тази територия е около 68 000  души.

Обслужваната територия от Първо РУП се характеризира като район с промишлени предприятия, търговски обекти и обекти с икономическо значение. Наличието на бизнес-центрове, хотелски комплекси, сградите на местните и териториални органи и други различни по вид административни сгради е предпоставка за увеличената концентрация на хора и МПС, както през светлата така и през тъмната част на денонощието.

В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има производство на електро- и топло- енергия ("Топлофикация -Перник"АД; “Електроразпределение”ЕАД -район Перник), машиностроителна и металообработваща промишленост “Струма” АД, “Солидус” ООД; ЗГГМ – АД “Минералмаш” АД), въгледобив и др. Нараства делът на леката промишленост (предимно шивашка дейност), търговията и услугите.

През територията на Първо РУП минават две важни пътни артерии – първокласен път І-6 София - Гюешево  и пътя за гранично контролно пропускателен пункт Стрезимировци. Важно стопанско значение имат жп линиите София – Перник – Благоевград – Петрич, София – Перник, Гюешево и др. 

гр. Перник ул. "Самоков" № 1

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 46.7388" N, 23° 1' 43.266" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!