Skip to main content
Loading

Основно училище "Свети Константин Кирил Философ" в жк. Тева

Име на фирма: 
Основно училище "Свети Константин Кирил Философ" в жк. Тева

ВИЗИЯ - Мисия на училището.

Търсене на максимално високи резултати в обучението на младите хора, тяхното интелектуално, нравствено, физическо и професионално развитие.

Визия на училището

  • Повишаване престижа на училището под мотото “Да направим училището любимо място за ученика” чрез работа с фондации и неправителствени организации, осигуряване на актуално висококачествено образование и възможност за осмисляне на свободното време;
  • Утвърждаване на ОУ “Св. Константин Кирил Философ” като конкурентно -способно училище, способно да формира у учениците общочовешки добродетели и космополино поведение.

Разширяване и обогатяване на възможностите за комуникация чрез осигуряване на възможности за търсене и използване на информация: научна, статистическа, управленска.

Разширяване на възможностите за използване на местни ресурси за финализиране на образованието, за привличане на дарители, използване на широка мрежа от спонсори и други.

Подобряване на организацията, обогатяване на съдържанието и методиката на учебната дейност – избор на стратегии и приоритети.

Осигуряване на условия за непрекъсната квалификация на учителите, на административно-обслужващия и помощния персонал в училище. Изследване и внедряване на иновациите.

Разширяване и участие на учителите и учениците в управлението на училището, делегиране на права и отговорности. Целева критериална ориентация при оценяването на труда на учениците и учителите.

ПАРАЛЕЛКИ – 16 бр.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Едносменна

ПИГ – 1 групи, сборни – І – ІV клас

Училището разполага с 2 физкултурни салона, библиотека, фитнес, лавка, лекционна зала, химическа лаборатория, обособени кабинети по различните предмети в прогимназиален етап

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ – обособени 2 клуба – Клуб „Съхрани българското и Клуб „Електронна мултимедия „Пиксел”

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 25 педагози – 23 Магистри и 2 Специалисти – полувисше образование

Перник, кв. Тева

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 41.8248" N, 23° 3' 57.924" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!