Skip to main content
Loading

Общинска избирателна комисия Перник

Име на фирма: 
ОИК Перник

Общинска Избирателна Комисия - град Перник

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 436-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в в община Перник, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври .2011 г.

 

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-280 от 15.08.2011 г. от кмета на община Перник, област Перник, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Перник.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за цялото ръководство на ОИК в община Перник - председател, заместник-председател и секретар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Перник, област Перник, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Георгиев Трендафилов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антон Павлов Михайлов

 

СЕКРЕТАР:

Галина Радева Никодимова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Дойко Петров Доев

 

 

Милена Йорданова Първанова

 

 

Надя Димитрова Боянова

 

 

Ася Красимирова Радуилова

 

 

Ивайло Павлов Павлов

 

 

Румяна Руменова Райчева

 

 

Димитър Стоянов Манов

 

 

Анелия Александрова Дренска

 

 

Аделина Стоянова Стоянова

 

 

Станка Йорданова Рударска

 

 

Анелия Страхилова Йотова

 

 

Ирина Методиева Крумова

 

 

Даниела Методиева Ненкова

 

 

Богомил Викторов Захариев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:45 часа

гр. Перник 2300 пл. „Св.Иван Рилски" № 1а Ет. 11, стая 9

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 33.1596" N, 23° 1' 49.6884" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!