Skip to main content
Loading

Община Перник

Име на фирма: 
Община Перник

ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.). От запад се ограничава от съседната Брезнишка котловина посредством невисок праг - рида Усоица (780-810 м н.в.) и Голо бърдо, разсечен от Струмския пролом под местността Кракра. Благоприятният климат и обширните полупланински пасища са създали условия за населяването й още в древни времена. Резултатите от археологическите находки през последните години показват, че селищната територия на Перник е била обитавана още в праисторическо време от траките.

Гранични общини са София, Брезник, Ковачевци, Радомир.

Община Перник има площ около 477.21 кв. км, или близо 20% от Пернишка област. Около 245 кв. км са земеделските земи, което е 51.5% от общата територия на общината. Около 25% са горските площи. Висок е относителният дял на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми - 11.7%, а 9.6% заемат населените места

Кмет: Росица ЯНАКИЕВА

Адрес: пл."Св.Иван Рилски" №1

Телефони: централа 076/684290; 076/602933

/всички телефонни номера на служителите са в меню Телефонен указател/

Факс: 076/603890

Интернет страница: www.pernik.bg

Електронна поща: [email protected]

Булстат: 000386751

Работно време на администрацията от 08.00 до 12.00ч. и от 13.00 до 17.00ч.

Работно време на центъра за информационно и административно обслужване

от 08.30ч. до 17.00ч.

Приемен ден: Всяка сряда от 08.30 до 12.00ч. и от 14.00 до 17.00ч.

Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 34.9992" N, 23° 1' 51.1464" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!