Skip to main content

Loading

ПП ГЕРБ-Перник изразява категоричната си позиция, че град Перник трябва да бъде и да остане град обединен в своята територия

„ПП ГЕРБ-Перник няма да допусне бъдещето на града, който ни е най-скъп и в който всички ние живеем, да бъде съсипано. Няма да позволим градът ни да бъде разделен на части по приумицата на кмета Росица Янакиева и администрацията и които изключват и отделят кварталите "Изток", "Мошино" и "Църква" от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Ние, не просто изразяваме несъгласие с предложенията на Росица Янакиева само централната градска част да може да получава пари и възможности да се обновява и изгражда. Ние заявяваме, че с цената на активни политически действия ще спрем този безумен, обслужващ частни интереси план”, пише в декларацията. ПП ГЕРБ-Перник няма да позволи на кметицата и антуража й така както скриха и потулиха дебата по този най-важен план-документ за бъдещето на Перник до 2020 година , така да си го прокарват и търгуват.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е стратегически документ, който представлява свързани във времето и пространството проекти, политики, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в градските зони за въздействие. Интегрираният план цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на значимите градски територии. Това планиране ще влияе пряко върху нас, жителите на Перник, защото ще определя условията ни на живот и ще очертае възможностите за развитие както на кварталите в които живеем, така и на всеки един от нас.

Към планирането следва да се подходи с изключителна отговорност, тъй като записите в Интегрирания план ще определят къде, какво и с какви средства ще се изгражда, променя и подобрява в града. Отговорността за планирането е основно на местната власт, която предлага своя поглед за бъдещето развитие.

Времевият хоризонт за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Перник е до 2020г.

ПП ГЕРБ-Перник заявява категорично, че няма да позволи на кмета на град Перник Росица Янакиева еднолично да разполага с бъдещето на града и живота на хората в него. "

ПП ГЕРБ-Перник заявява, че ще предприеме поредица от действия за промяна на включените в плана територии и квартали така, че всеки жител на Перник да получи право на бъдеще, пише още в декларацията.
източник:pernikdnes.com