Skip to main content

Loading

Въвеждат Религия като задължителен предмет в училище

Община Перник и Духовният обществен съвет подкрепят с официално писмо въвеждането на предмет “Религия” в задължителната обучителна програма на учебните заведения и детските градини. Обръщението е изпратено до Българската Патриаршия и до народните представители от Пернишки избирателен район.
В отговор, Българската Патриаршия определя писмото като значим документ, изготвен от Община Перник и Духовния обществен съвет. Тези институции безусловно подкрепят усилията на Св. Синод за въвеждане на предмета “Религия” в задължителната подготовка на българските деца и ученици. Благодарим на Община Перник и на Духовния обществен съвет за високоотговорната и правилна гражданска позиция, пишат от Българската православна църква.
Чрез депутатите, инициаторите на писмото изразяват становището си пред Парламентарната комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта, както и пред Народното събрание на Република България относно законодателно уреждане на задължително религиозно предучилищно и училищно образование на българските деца.
Във връзка с обсъждането и предстоящото приемане на Закон за предучилищното и училищното образование, Община Перник и Духовният обществен съвет заявяват пред вас категоричното си убеждение от нуждата за законодателно уреждане на въвеждането на задължително религиозно предучилищно и училищно образование на българските деца, гласи обръщението. Опитът от изучаване на “Религия” като свободно избираем предмет в училищата и под формата на ателиета в детските градини на територията на общината през последните 10-15 години ни е показал неоспоримата полза за развитието и възпитанието на децата и одобрението на родителите. По този начин и самите родители чрез децата си получават ценни познания за православието.
На 22 май тази година Перник беше сполетян от тежко природно бедствие – силен земен трус разтърси сградите и смути душите на много хора. Много от тях потърсиха спокойствие и сигурност в православните храмове и при православното духовенство, но и много хора се поддадоха на страх и внушения от прогнозите на самозвани гадатели и ясновидци. Този трагичен случай и множество житейски беди и зли обстоятелства още веднъж ни показаха, че е необходимо специално образование и подготовка за вярата и религията сред подрастващите. В условията на делегирани бюджети в учебните заведения и на ограничен финансов ресурс в общините смятаме, че обучението на децата в основните културно-исторически аспекти на традиционното за Република България православие и на нравствените изисквания, които то поставя на човека, трябва да стане задължителен учебен предмет. Това ще помогне за моралното съзряване и духовното развитие на децата, ще им даде възможност да получат духовни компетенции за ясни нравствени изисквания и непреходните ценности в живота. Философията на Законопроекта за предучилищното и училищното образование е основана върху гарантиране на развитието на детето, но чрез задължителното изучаване на “Религия” ще се привнесат и елементи на формиране на личностни качества, отношение към света, норми и форми на поведение като израз на възпитанието. Водени от съзнанието, че чрез познание за православието и другите вероизповедания в страната българските деца ще могат да формират възгледи, убеждения и привички за добро поведение в контекста на общочовешките християнски ценности и в подкрепа на изразеното становище на Светия синод на БПЦ и на мненията на различни родителски общности, още веднъж настояваме да бъде законодателно уредено така, че българските деца да могат да изучават Религия-Православие като редовен предмет в задължителните учебни часове, като всяко дете да има право да избере изучаването на религията, която съответства на културно-историческите ценности на семейството или на предпочитанията му или пък да избере изучаването на Етика – такава е и концепцията на Св. Синод по въпроса.
Писмото е подписано от кмета Росица Янакиева от името на Община Перник и от Илинка Никифорова в качеството й на председател на Духовен обществен съвет – Перник.
източник:градски вестник