Skip to main content

Loading

Резултати след трето класиране за кандидат-гимназистите

27 кандидат-гимназисти са класирани и приети в обявените за свободни места в СОУ-тата и професионалните гимназии, съобщи резултата от третото класиране началникът на Регионалния инспекторат по образованието в Перник Ваня Коконова. За прием са кандидатствали общо 28 ученици, завършили 7-ми клас. Девет от кандидатите са запълнили 9-те свободни места в Езиковата гимназия. Трима са приети в Природо-математическата гимназия, където бяха обявени 6 незаети места в паралелките. Също трима са приетите и в ПГОТ при 7 свободни места в учебното заведение. Запълнени при третото класиране са и двете свободни места в СОУ “Д-р Петър Берон”. В Професионалната гимназия по икономика, където незаетите след второто класиране места бяха 17-ет, новоприетите ученици са пет. По един новоприет ученик има и в професионалната гимназия “Гагарин”, в Минната гимназия и в Строителния в Перник, както и в две учебни заведения в Радомир. Срокът за записването на новоприетите ученици е до 18 юли. До 20 юли ще стане ясно кои от паралелките ще бъдат закрити, поради липса на желаещи да се обучават в тях.
източник:градски вестник