Skip to main content

Loading

Общински ученически игри - класиране

basket_mom.jpg

Баскетбол
5-7 клас момичета
 
Класиране:
1.13-то ОУ
2.9-то ОУ "Т.Ненков"
3.10-то ОУ "Ал.Константинов"
4.11-то ОУ "Ел.Пелин"
5.ОУ "Св.Иван Рилски"
 
8-10 клас
момчета
 
Класиране:
1.ГПЧЕ "С.Радев"
2.ПГТС "Арх.Й.Миланов"
3.5-то СОУ "П.Р.Славейков"
4.ПГОТ
 
момичета
1.ПМГ "Хр.Смирненски"
2.ПГТС "Арх.Й.Миланов"

pernikonline com