Skip to main content

Loading

Публичното обсъждане на проекто бюджет 2011

Днес бе проведено публично объждане на проекто бюджета на община Перник за 2011г. Присъстваха служители от общинската  администрация и кметове на населени места. Интересът от страна на гражданите на Перник бе слаб.

Кметът на Перник Росица Янакиева представи пред присъстващите презентация на проектобюджета за 2011г.

Въпреки желание от страна на администрацията бюджетът на общината за предстоящата финансова година се очертава да бъде доста скромен. Тенденцията е към запазване и намаляване на собствените приходи на Община Перник. Има опасност да не бъдат усвоени средства по оперативните програми.

В проектобюджета се цели запазване на данъчната тежест на гражданите в Перник, осигуряване на собствен ресурс по изпълнението на оперативните програми, оптимизиране на разходите за издръжка, строга финансова дисциплина, запазва се числеността на персонала и фонд работна заплата, след съкращенията през миналата 2010 година.

Предвидената макрорамка на Бюджет 2011 е в размер на 48 572 000лв. В това число приходите в общинския бюджет за делегирани държавни дейности е в размер на 17 977 516лв. Приходите за местни дейности са в размер на 30 594 484лв.

От презентацията стана ясно, че държавните приходи за финансовата година са 37%.,а останалите 63% зависят от работата на общинската администрацияна.

За капиталовите разходи за 2011 година в проектобюджета са предвидени 11 874 070лв., като от тях за основни ремонти
са 3 447 902лв.

Предвижда се основен ремонт на подлеза в кв. Църква, ремонт на общинския път през Витановци, ремонтни възстановителни работи в ОДЗ №11 в кв. Изток, ремонт на ОДЗ "Люба Ивошевич", енергийна ефективност на 12-то ОУ, ремонт на детската градина в кв. Бела вода, ремонт на покрива на спортна зала "Металург", ремонт на читалищни сгради, кандидатстване по проекти на "Красива България" и др.

За финансовата 2011 година се предлага да се направи ремонт на пътя Радина чешма-Витановци- Ярджиловци в размер
на 224 000лв.

В проектобюджета са залегнали и отпускане на повече средства за градския пазар. Идеята е да се закупят павилиони, в които да се поместват стоките. Кметът Янакиева сподели, че в момента се разгреждат оферти за доставка на павилиони, като с тяхното позициониране ще се придаде много по- добър облик на пазара.

Завишение има и в предприятието "Общинско обслужване" с близо 40 000лв., най-вече в домашния социален патронаж. Защото социално-слабите хора, за които се полагат грижи са се увеличили от 280 на 350 души, каза още кметът.

Запазват се разчетите на културните институции като Двореца на културата, Театър "Боян Дановски", Художествената галерия.

Автор: Геновева Количкова

Източник: http://bsp-pernik.info/index.php?option=com_content&view=article&id=202:...