Skip to main content

Loading

Програма на ученическите игри в Перник

basketbolna_topka.jpeg

ПРОГРАМА – ГРАФИК

 

 

                                                                         Футбол

 

1.   V-VІІ клас-  момчета : 15.02.2011г. - 15.03.2011 г. по допълнителна програма

2.  VІІІ-Х клас- момчета : 15.02.2011г. - 15.03.2011 г. по допълнителна програма

3.   ХІ-ХІІ клас юноши :    15.02.2011г. - 15.03.2011г. по допълнителна програма

  

Тенис  на маса

 

1. V-VІІ -  клас-  момчета :05.02.2011 г. V-то СОУ  „П.Р.Славейков” -09.00 часа.

2.VІІІ- X клас- момичета и момчета :05.02.2011г. V-то СОУ  „П.Р.Славейков” -10.00 часа.

 

                                                                 Волейбол

 

1.   ХІ-ХІІ клас  юноши   :  08.01.2011 г.- зала „Кракра”  -  9.00 часа

2.   ХІ-ХІІ клас  девойки  : 08.01.2011 г.- зала „Кракра”  - 10.00 часа

3.  V- VІІ клас   момчета :  09.01.2011 г.- зала „Кракра”   - 9.00 часа

4.  V- VІІ клас  момичета : 09.01.2011 г.- зала „Кракра”  - 10.00 часа

5.  VІІІ- X клас момчета :  15.01.2011 г.  зала „Кракра” –10.00 часа

6.  VІІІ-Х клас  момичета :15.01.2011 г.-  зала „Кракра”   - 9.00 часа

 

 

 

 

 

Баскетбол

 

1. V-VІІ клас  момчета : 16.01.2011 г. -  зала „Кракра”    - 9.00 часа

2. V-VІІ клас  момичета : 22.01.2011 г. -  зала „Кракра”  - 9.00 часа

3. VІІІ-Х клас  момчета : 23.01.2011 г. -  зала „Кракра”  - 10.30 часа

4. VІІІ- Xклас  момичета : 23.01.2011 г. -  зала „Кракра” - 9.00 часа

5. ХІ-ХІІ клас  девойки : 06.02.2011 г. -  зала „Кракра”    - 9.00 часа

6. ХІ-ХІІ клас  юноши:    06.02.2011 г. -  зала „Кракра”    - 10.30 часа

 

 

 

 

                                                                          Шахмат

 

1.  V-VІІ и VІІІ-Х клас: 3 + 1 отборно - 12.02.2011 г. в ОДК -начало 09.00 часа.

 

 

                                                              Лека атлетика

 

1.   V-VІІ  и VІІІ-Х клас момичета и момчета : 12.03.2011 г. ст. „Металург” начало 10.30 часа.

 

      Забележка: Всички въпроси отнасящи се до участието на отборите в отделните етапи от ученическите игри са отразени в „Правилата на МОМН ” за учебната 2010-2011 г.

      Главен ръководител по организирането и провеждането на общинските ученически игри определям Ивайло Денов – ст. експерт  спорт .

        За следващият етап- областни ученически игри се класират само отборите заели първо място в съответната възрастова група.

      При възникнали обстоятелства, организаторите си запазват правото за промяна в програмата.

 

 

pernikonline com