Skip to main content

Loading

СОУ”ХРИСТО БОТЕВ” - гр.Батановци

Име на фирма: 
СОУ”ХРИСТО БОТЕВ” - гр.Батановци

ПАРАЛЕЛКИ- 8 на брой

ПРИЕМ: 1 Клас-20

ОРГАНИЗАЦИЯ: • Едносменна организация • Училището разполага с физкултурен салон,библиотека,ученически бюфет

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ: СИП-Религия СИП-Здравно образование Клуб „Родолюбче” Спортен клуб ПРЕПОДАВАТЕЛИ: БЕЛ-Надя Георгиева Английски език-Веселина Делчева Математика и физика-Цеца Младенова Биология и химия-Жана Ангова История и география-Васил Ангов Информационни технологии-Силвия Видинова Физическа култура и спорт-Валери Добринов Начален учител-Виктория Стоименова Начален учител-Любка Димитрова Начален учител-Бойка Адриянова Начален учител- Бойка Стоянова Начален учител-Ева Ангелова

ВИЗИЯ: Утвърждаване на СОУ”Христо Ботев”като конкурентноспособно училище,способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.Усъвършенстване професионалните умения на педагогическия колегиум;обособяването му като екип от отговорни личности,проявяващи толерантност,загриженост и зачитане на човешкото достойнство;прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,уважение към гражданските права и отговорности,противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Адрес: 
Ул.”Св.св.Кирил и Методий”19 Тел.07712/24-42 E-mail –[email protected]

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 54.1176" N, 22° 57' 10.2348" E
Javascript is required to view this map.