Skip to main content

Loading

V СОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"

Име на фирма: 
Пето средно общообразователно училище „Петко Р.Славейков"

ВИЗИЯ : V СОУ се утвърди като конкуретноспособно училище, което осигурява качествена подготовка на учениците за кандидатстване след VІІ, VІІІ и ХІІ клас.Интерактивните форми и методи на работа обогатяват творческата дейност на учители и ученице. Осигуряването на безопасни условия на труд, обучение и възпитание е главна грижа на учителския колектив. Акцентите в обучението на учениците е подготовката по български език и литература и овладяването на информационните технологии. За това способстват добре обзаведените компютърни кабинети отлично подготвените преподаватели и учебен план, който осигурява допълнителни часове по тези дисциплини. Училището разполага с много добра открита и закрита спортна база които осигуряват отлични условия за спортни занимания. Доказателство за това са многобройните спортни отличия на учениците от училището на общински, областни и републикански състезания по различни видове спорт.

ПАРАЛЕЛКИ: 22 броя

 ПРИЕМ: след завършено основно образование , 1 профилирана паралелка профил „ Технологичен – Информационни технологии „ от 26 ученика и една непрофилирана паралелка от 26 ученика

ОРГАНИЗАЦИЯ: двусменна организация ПИГ – 3 броя за учениците от І до ІV клас Училището разполага с физкултурен салон и библиотека

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ: 5 броя Хор – І – ІV клас Хор – V – ХІІ клас СИП „ Европейски уроци „ І – ІV клас СИП „ Млад огнеборец „ V – VІІІ клас Информационно – технологичен клуб ІХ – ХІІ клас

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Педагогически персонал 38 броя в това число 1 педагогически съветник, 3 възпитатели, 1 ръководител на компютърен кабинет ; с ПКС І – 1 учител, с ПКС ІІ – 6 учители, с ПКС ІІІ – 2 учители, с ПКС ІV – 1 учител, с ПКС V – 1 учител Непедагогически персонал – 11 броя

Адрес: 
гр. Перник, ул. „ Георги Мамарчев „ № 2

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 21.78" N, 23° 2' 51.0504" E
Javascript is required to view this map.