Skip to main content

Loading

Община Перник продава кариера в Голо бърдо

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на два терена, представляващи скали и пясъци предстои да обяви Община Перник. Съгласие за това дадоха общинските съветници на заседанието си, състояло се на 27 юли. В предложението на общинската администрация за продажба на двата терена частна общинска собственост се посочва, че мярката е в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска со

Новини за Перник [Новини от Перник]