Skip to main content

Loading

Топлофикация - Перник ЕАД

Име на фирма: 
Топлофикация - Перник ЕАД

"Топлофикация - Перник" ЕАД е държавно дружество, контролирано от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Предмет на дейност:

1. Производство на електрическа и топлинна енергия.
2. Пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности.

Източник: http://www.toplo-pernik.com/statichni/nachalo.php

Перник 2303 кв. Мошино

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 21.8664" N, 23° 4' 41.9772" E
Javascript is required to view this map.